top of page

I   Impresszum   I

Petrovics Katalin e.v.

Székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 25. B ép./fsz 2. 

E-mail cím: sheniell.art@gmail.com 

petrovics.kata@gmail.com 

Telefonszám: +3630 452 3545

I   Tanfolyam   I

A tanfolyamra való jelentkezési lap kitöltése nem minősül ajánlattételnek. A tanfolyamra jelentkezés feltétele a számlázási cím pontos megadása. A tanfolyam időpontjának kijelölése tájékoztató jellegű- aminek megerősítése, vagy átbeszélése e-mailben történik. Ha az időpont mégsem kerül egyeztetésre, úgy törlésre kerül a rendszerből a jelentkező minden adata. 

A tanfolyam ára banki átutalással egyenlíthető ki, amiről a tanfolyamra jelentkező e-mailben kap értesítést, a jelentkezési lap kitöltése után, az időpontegyeztetéssel egyetemben.

 

A tanfolyam díjának átutalásával lesz hivatalosan véglegesítve a tanfolyamra való jelentkezés. Az átutalás elmaradásának esetén a jelentkező automatikusan törlődik a jelentkezők listájáról.

Az online tanfolyamon való részvétel esetén- egy linket kap a jelentkező, amire (a leegyeztetett nap/időpontban) online tud csatlakozni. Fontos hogy megfelelő hang-kamera elérése legyen a jelentkezőnek, mivel ez is befolyásolja milyen minőségű a kép és hang az online tanfolyam esetén. 

Időpontváltoztatás- vis major esetén a már befizetett tanfolyam időpontja módosítható egy új időpont leegyeztetésével. Ha a jelentkező visszamondaná a teljes tanfolyamot, a befizetett összeg árát nem áll módunkban visszafizetni.

 

A személyes - egyéni részvétellel zajló tanfolyam részleteit, annak pontos helyszínét a jelentkezési forma kitöltése után e-mailben egyeztetjük. 

I   Adatvédelem   I

Felelős személyként, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltató a személyes adatok védelmét kiemelten fontosnak tartja, ill. ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában a tanfolyamok illetve megrendelés időtartama alatt. Az adatkezelés célja: tanfolyamra való bejelentkezés, megrendelés, vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám, e-mail cím, időpont, a vásárolt/megrendelt szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára.

Rendelési visszaigazolás: a Megrendelő által a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételkor megjelölt e-mail címre küldött üzenet, melyben Szolgáltató megerősíti, hogy a Megrendelő igényét elfogadja és így a visszaigazolás elküldésével egyidejűleg a Felek között Egyedi szerződés jön létre.

 

Amennyiben termék megrendelés történik a szállítás a: Magyar Posta Zrt. vagy a GLS Futárszolgálaton keresztül történik.

I   Általános szerződési feltételek  I 

A termék megvásárlását szolgáló adatlap kitöltése nem minősül ajánlattételnek. A termék megvásárlásának feltétele a számlázási cím és szállítási cím pontos megadása. A választott termék ára banki átutalással egyenlíthető ki, vagy utánvéttel a futárnál, aminek részleteiről az adatlap kitöltője e-mailben kap értesítést.

 

Átutalás: A termék díjának és a szállítási költség egy összegben való banki átutalásával válik hivatalosan véglegesítettnek a megrendelés. Az átutalás elmaradásának esetén automatikusan törlődik a megrendelés. Fizetési kötelezettséggel járó megrendelésnek minősül a Szolgáltató irányába, ha a megrendelés összegét átutalja és annak általa való viselését is kifejezetten elfogadja.

 

Utánvét: A megrendelést követően a csomag feladásra kerül, a csomag átvételekor a futár számára egy összegben való kifizetés esetén válik teljesítettnek a megrendelés, és kerül kiállításra a számla.

Szolgáltató a Honlapon megjelenített szállítási- és fizetési módokon túli szállítási- és fizetési opciókat nem biztosít, egyedi szállítási- és fizetési igények a fentebb megjelölt elektronikus levélcímen egyeztethetőek.

A Felek között a Megrendelő által kiválasztott termék tulajdonjogának átruházására vonatkozó Egyedi szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Megrendelő számára a Szolgáltató Rendelési visszaigazolást küld. Az Egyedi szerződés adatait ezen rendelési visszaigazolás tartalmazza.

 

Abban a nem várt esetben, ha a Szolgáltató a Megrendelő megrendelését bármilyen okból nem tudja teljesíteni, úgy a Rendelési visszaigazolás helyett erről a körülményről tájékoztatja a Megrendelőt, mely esetben a tájékoztatás beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül visszautalásra került a Megrendelő által kifizetett összeg.

A jelen ÁSzF szerint létrejött Egyedi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Egyedi szerződés ÁSzF-ben nem szabályozott rendelkezései, Szolgáltató rendszerében kerülnek eltárolásra az általa szabadon választott formában, azzal, hogy a Megrendelő arról a Rendelési visszaigazolás szerinti kivonatot kapja meg elektronikus levél útján.

 

A megadott adatok helyességét a Szolgáltató nem ellenőrzi, azokat helyes és valós adatoknak vélelmezi, a megadott adatok helyességéért a Megrendelő felel, az adatok valótlanságára, vagy az azokkal való, harmadik személyek általi visszaélésekre tekintettel a Szolgáltatóval szemben igény semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető.

 

Az Egyedi szerződés nyelve minden esetben a magyar.

A Megrendelő szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata abban az esetben érkezik meg Szolgáltatóhoz, ha a rendelés leadásra került. A Felek között pedig abban az időpontban jön létre Egyedi szerződés, amikor a Rendelési visszaigazolás Megrendelő részére megküldésre kerül a Szolgáltató által.

 

A Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség tevékenyége végzése során nem terheli.

 

A Szerződéskötéshez szükséges Honlapot a Szolgáltató biztosítja, azonban ez nem jelenti azt, hogy biztosítani köteles a Megrendelő számára a Honlap elérésének technikai feltételeit is, ezeket a feltételeket a Megrendelő köteles biztosítani saját maga részére.

 

A jelen ÁSZF szerint releváns cselekmények és nyilatkozatok megtörténte, továbbá megtétele szempontjából a Szolgáltató szerverórájának adatai az irányadóak.

Általános szerződési feltételek
bottom of page