I   Impressum   I

Petrovics Katalin e.v.

Adószám: 66553409-1-41

Közösségi adószám: HU66553409

Vállalkozás formája: Egyéni vállalkozó

EV nyilvántartási szám: 35919280

Székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 25. B ép./fsz 2. 

E-mail cím: petrovics.kata@gmail.com 

sheniell.art@gmail.com

Telefonszám: +3630 452 3545

I   Adatvédelem   I

A webshop működéséért felelős személyként, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltató a vásárlók személyes adatainak védelmét kiemelten fontosnak tartja, ill. ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A vásárlói adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában a megrendelés időtartama alatt. 
Az adatkezelés célja: a webshopban történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a .... kezeli

Rendelési visszaigazolás: a Megrendelő által a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételkor megjelölt e-mail címre küldött üzenet, melyben Szolgáltató megerősíti, hogy a Megrendelő igényét elfogadja és így a visszaigazolás elküldésével egyidejűleg a Felek között Egyedi szerződés jön létre.

 

Szállító: Magyar Posta Zrt.

I   Általános szerződési feltételek  I 

A Megrendelő a Honlapon kiválasztja azt a terméket, melyet meg kíván vásárolni, a kosárba helyezésre szolgáló ikonra kattintva felhasználói kosarába helyezi azt. A termék kosárba helyezését követően a Megrendelő választhat, hogy a vásárlást folytatja-e az erre vonatkozó ikonra kattintva, vagy megtekinti felhasználói kosarát a vásárlás véglegesítése érdekében az arra vonatkozó ikonra kattintva. 

A Megrendelő felhasználói kosara felületén áttekinti a választott termék adatait, a továbblépés gombra kattintva elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési tájékoztatóját, majd a folyamatban továbbléptető ikonra kattint és a következő oldalon megadja – és választása szerint eltárolja – az adatait, melyek megrendelésének teljesítéséhez szükségesek.

 

Ezt követően a megrendelés leadására szolgáló ikonra kattintva megjelennek a vásárlás összefoglaló adatai, továbbá a szállítási költség hozzáadásra kerül a kiválasztott termék árához.

 

Amennyiben a Megrendelő az összesítőadatok szerinti vásárlást véglegesíteni kívánja, úgy ezt – a Szolgáltató által felkínált fizetési opciók közül egy kiválasztásával – a „Rendelés elküldése” ikonra kattintva teheti meg, mely kattintás számára fizetési kötelezettséggel járó megrendelésnek minősül a Szolgáltató irányába, azzal, hogy az ikonra való kattintással a Megrendelő a megjelenített termékek paramétereit, így különösen azok árát, szállítási költség összegét és annak általa való viselését is kifejezetten elfogadja.

Szolgáltató a Honlapon megjelenített szállítási- és fizetési módokon túli szállítási- és fizetési opciókat nem biztosít, egyedi szállítási- és fizetési igények a fentebb megjelölt elektronikus levélcímen egyeztethetőek.

A Felek között a Megrendelő által kiválasztott termék tulajdonjogának átruházására vonatkozó Egyedi szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Megrendelő számára a Szolgáltató Rendelési visszaigazolást küld. Az Egyedi szerződés adatait ezen rendelési visszaigazolás tartalmazza.

 

Abban a nem várt esetben, ha a Szolgáltató a Megrendelő megrendelését bármilyen okból nem tudja teljesíteni, úgy a Rendelési visszaigazolás helyett erről a körülményről tájékoztatja a Megrendelőt, mely esetben a tájékoztatás beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül visszautalásra került a Megrendelő által kifizetett összeg.

A jelen ÁSzF szerint létrejött Egyedi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Egyedi szerződés ÁSzF-ben nem szabályozott rendelkezései, Szolgáltató rendszerében kerülnek eltárolásra az általa szabadon választott formában, azzal, hogy a Megrendelő arról a Rendelési visszaigazolás szerinti kivonatot kapja meg elektronikus levél útján.

A Megrendelőnek egészen a „Rendelés leadása” ikonra kattintásig lehetősége van arra, hogy az általa megadott adatokat javítsa az oldal tetején megjelelő lehetőségekre kattintva (Kosár > Adatok > Szállítás > Fizetés). Ezt követően az adatok javítása a Szolgáltatótól a részére küldött elektronikus levélben kérhető.

 

A megadott adatok helyességét a Szolgáltató nem ellenőrzi, azokat helyes és valós adatoknak vélelmezi, a megadott adatok helyességéért a Megrendelő felel, az adatok valótlanságára, vagy az azokkal való, harmadik személyek általi visszaélésekre tekintettel a Szolgáltatóval szemben igény semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető.

 

Az Egyedi szerződés nyelve minden esetben a magyar.

A Megrendelő szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata abban az esetben érkezik meg Szolgáltatóhoz, ha a rendelés leadásra került. A Felek között pedig abban az időpontban jön létre Egyedi szerződés, amikor a Rendelési visszaigazolás Megrendelő részére megküldésre kerül a Szolgáltató által.

 

A Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség tevékenyége végzése során nem terheli.

 

A Szerződéskötéshez szükséges Honlapot a Szolgáltató biztosítja, azonban ez nem jelenti azt, hogy biztosítani köteles a Megrendelő számára a Honlap elérésének technikai feltételeit is, ezeket a feltételeket a Megrendelő köteles biztosítani saját maga részére.

 

A jelen ÁSZF szerint releváns cselekmények és nyilatkozatok megtörténte, továbbá megtétele szempontjából a Szolgáltató szerverórájának adatai az irányadóak.